นับถอยหลังสู่งาน

Time passed:
1 1
2 2
5 5
7 7
Days
0 0
8 8
Hours
0 0
5 5
Minutes
3 3
0 0
Seconds

เข้าสู่ระบบ

poster

 

จำนวนผู้เข้าชม

Today18
Yesterday29
This week47
This month539
Tuesday, 20 April 2021 16:35

Who Is Online

Guests : 6 guests online Members : No members online

การลงทะเบียนและชำระเงิน

อัตราค่าลงทะเบียน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงาน

 

ประเภท

ค่าลงทะเบียน/บทความ/คน

 1-20 ต.ค. 60

21 – 31 ต.ค. 60

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายนอกหรือบุคคลทั่วไป แบบบรรยาย/โปสเตอร์

3,500บาท

4,000บาท

ผู้นำเสนอผลงานวิจัยประเภทบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาหรือนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา แบบบรรยาย/โปสเตอร์

3,000บาท

3,500บาท

ผู้เข้าร่วมประชุม (ไม่นำเสนอผลงาน)

2,000บาท

2,000 บาท

หมายเหตุ การชำระค่าลงทะเบียน ๑ ครั้ง ต่อ ๑ บทความ

*ผู้นำเสนอผลงานประเภทโปสเตอร์ต้องจัดทำโปสเตอร์ขนาด กว้าง 80 ซม. Xสูง 120 ซม. (ทางผู้จัดจะเตรียมบอร์ดไว้ให้)

**ไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนทุกกรณี

***ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานของรัฐ สามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามสิทธิ์จากต้นสังกัดและไม่ถือเป็นวันลา

****ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมจะได้รับ สูจิบัตร, CD Proceeding ฉบับร่าง, ใบประกาศนียบัตร, อาหารว่าง และอาหารกลางวัน 

 

อัตราค่าลงทะเบียน

(ค่าลงทะเบียนต่อคนต่อบทความ หากบทความวิจัยของท่านมีผู้เข้าร่วมนำเสนอมากกว่า 1 คน ให้ลงทะเบียนนำเสนอ 1 คน และคนอื่นๆ ให้ลงทะเบียนเป็นผู้เข้าร่วมประชุม)

 

วิธีการชำระค่าลงทะเบียน

1. โอนเงินผ่านธนาคารกรุงเทพ
ชื่อบัญชี SANSCISSRU
บัญชีเลขที่ 074-7-56971-3 ประเภท ออมทรัพย์
2. ส่งหลักฐานการโอนเงิน (Pay-in) พร้อมทั้งแจ้งชื่อผู้ส่งบทความ ชื่อเรื่อง และรหัสบทความ มาที่ 
 
 
3. กรณีที่ผู้สมัครเข้าร่วมนำเสนอผลงาน ไม่มานำเสนอผลงาน หรือผู้สมัครที่ถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วม
การนำเสนอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอสงวนสิทธิ์ในการชำระคืนเงินค่าธรรมเนียมทั้งหมด